Statistics
16440
40
0
110d
Badges
Dependencies

PHP knihovna pro EET

Codacy Badge Build Status License SensioLabsInsight

ℹ️➡️ Možnost implementace EET přímo od autora knihovny + možnost odečtení slevy 5 000 Kč! více informací ⬅️ℹ️

⚠️ Je třeba si aktualizovat EET knihovnu na verzi v3.0.1, jelikož předchozí verze neumožňuje odesílat opakované platby. Aktualizace nemá vliv na kompatibilitu. Příručka jak opakovaně zasílat platby. ⚠️

Koukněte se na přispěvatelé, a příspějte taktéž na vývoj. Díky těmto lidem je knihovna dále udržována a šířena zdarma jako open source. Příspějte a buďte na seznamu přispěvatelů

V případě že podáváte issue a nenastavíte label - šítek, pro lepší přehlednost, tak je issue automaticky uzavřen bez řešení. Před podáním issue, prosím věnujte čas k pročtení příručky.

Instalace

Composer

Pro instalaci balíčku je nutné jej instalovat skrze composer.

composer require filipsedivy/php-eet

Instalace bez composeru

O tom jak nainstalovat závislosti bez composeru navštivte wiki - instace bez composeru

Dokumentace

Dokumentaci k použítí naleznete ve wiki systému

Než se zeptáte, zkuste se do něj podívat, zda-li již problém není zdokumentován

Nejvíce zasílaných otázek

Ukázka užití

Ukázky naleznete ve složce examples/.

Certifikát EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 byl vydán pro účel testování Daňovou správou. Tento certifikát nepoužívejte pro ostrou verzi. Svůj certifikát si vygenerujete skrze rozhraní Daňové správy.

<?php
require_once __DIR__.'/vendor/autoload.php';

use FilipSedivy\EET\Certificate;
use FilipSedivy\EET\Dispatcher;
use FilipSedivy\EET\Receipt;
use FilipSedivy\EET\Utils\UUID;

$certificate = new Certificate(__DIR__.'/EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12', 'eet');
$dispatcher = new Dispatcher($certificate);
$dispatcher->setPlaygroundService();

$uuid = UUID::v4();

$r = new Receipt;
$r->uuid_zpravy = $uuid;
$r->id_provoz = '11';
$r->id_pokl = 'IP105';
$r->dic_popl = 'CZ1212121218';
$r->porad_cis = '1';
$r->dat_trzby = new \DateTime();
$r->celk_trzba = 500;

echo '<h2>---REQUEST---</h2>';
echo '<pre>';

try {
  // Odeslání tržby
  $dispatcher->send($r);

  // Tržba byla úspěšně odeslána
  echo sprintf('FIK: %s <br>', $dispatcher->getFik());
  echo sprintf('BKP: %s <br>', $dispatcher->getBkp());
}catch(\FilipSedivy\EET\Exceptions\EetException $ex){
  // Tržba nebyla odeslána
  echo sprintf('BKP: %s <br>', $dispatcher->getBkp());
  echo sprintf('PKP: %s <br>', $dispatcher->getPkp());
}catch(Exception $ex){
  // Obecná chyba
  var_dump($ex);
}

Nette rozšíření

Od verze 3.1.0 je k dispozici do Nette rozšíření pro implementaci EET knihovny.

Pro registraci je třeba do konfiguračního souboru přidat následujcí řádky

eet:
	certificate: 
		file: Cesta k certifikátu
		password: Heslo certifikátu
	service: playgroud, production nebo cesta k wsdl souboru

extensions:
	eet: FilipSedivy\EET\Bridges\Nette\EetExtension

Pomoc a řešní chyb

V případě že potřebujete poradit, nebo při implementaci Vám třída zobrazuje chybu můžete využít následujících kontaktů. Základní pomoc je poskytována zcela zdarma. V ostatních případech se řídí dle aktuální ceny, kterou naleznete ve wiki.

Issues

Issues je systém veřejných hlášení chyb. V rámci veřejné podpory jsou k dispozici štítky otázka a potřebuji pomoc. Před tím než vytvoříte issue, zkuste se podívat zda není problém již řešen nebo již vyřešen někým jiným. Seznam problémů řešených i vyřešených.

Email

V případě že veřejné řešení problémů nepřipadá v úvahu, tak je možné mě kontaktovat na emailové adrese, kterou naleznete na mé osobní stránce https://filipsedivy.cz.

Příspěvek

V případě že se vám knihovna líbí a je vám užitečná, můžete mi zaslat příspěvěk. Jak zaslat příspěvek a co z toho budete mít můžete nalést ve wiki.

Přispěvatelé

Přispěvatel Částka
https://www.drento.cz 1 000 Kč
http://www.elektrahk.cz 1 000 Kč
http://www.nerosty.cz 500 Kč
https://www.manvel.cz 500 Kč
https://www.skoda-dily.cz 1 000 Kč

Screencasty

Odkazy

Licence

MIT - https://opensource.org/licenses/MIT

 • v3.1.0 Nette & Tracy bridge

  • Extensions for Nette framework
  • Created a Tracy panel
  • Few minor adjustments
 • v3.0.1 v3.0.1

  • Přidání opakované platby
 • v3.0.0 v3.0.0

  • Vytvoření wiki systému
  • Úprava licence z GNU GPL 3 na MIT
  • Zrušení instalace bez composeru - vyjádření
  • Code review
  • Úprava issues (počeštění)
  • Vytvoření standardu pro issues, pull requesty, vývoj,...
  • Opravení BKP a PKP kódu
  • Oprava PhpDoc bloků
 • v2.0.0 v2.0.0

  • Úprava načítání certifikátu (nyní není třeba certifikát převádět, třída jej převede sama)
 • v1.0.1 v1.0.1

  • Přidány testy
  • Nové odkazy na screencasty
  • Možnost implementace PHP-EET bez Composeru
 • v1.0.0 Stabilní verze

  První stabilní verze EET v PHP

  Tato verze pro zatím neobsahuje testy

Is this addon outdated? Did you find an issue? Please report it.

Componette Componette admin@componette.com