Statistics
1184
12
7
159d
Badges
Dependencies
 • 1.2.2 Verze 1.2.2

  Issue #24

 • 1.2.1 Verze 1.2.1

  • Možnost přidávání vlastních parametrů k uploadovanému souboru/souborům.
   • Interface IUploadModel v metodě save() přibyl parametr $params, který přijímá pole.
   • Přidána metoda FileUploadControl::setParams() přes kterou lze pole vlastních parametrů.
  • Automatická kontrola nastavené maximální velikosti souboru oproti php.ini direktivám post_max_size a upload_max_filesize.
 • 1.2.0 Verze 1.2.0

  • Registrace uploaderu přepsána jako rozšíření.
  • Přidána možnost přidávat vlastní šablony.
 • 1.2.0-beta Verze 1.2.0-beta

  • Předělaná výchozí šablona. (Issue #8)
  • Přidán minimalizovaný druh rozhraní.
   • Společně přidána funkce FileUploadControl::setUIMode() a konstanty FileUploadControl::UI_FULL a UI_MINIMAL.
  • Zpětná kompatibilita pro starší Nette.
   • Pokud neexistuje funkce Html::addHtml() je využita Html::add().
  • Na stránce je možné mít více uploaderů naráz.
  • Funkce setFileFilter() se dá řetězit.
 • 1.1.4 Verze 1.1.4

  • Issue #7
  • Nette\Utils\Html::setName() nahrazeno za setAttribute() -> Přejmenování input tagu vedlo k nemožné identifikaci tokenu a nahrávané fronty.
  • Při neúspěšném uploadu se nezvětšuje čítač nahraných souborů.
  • Dle https://forum.nette.org/cs/26615-addon-jquery-fileupload-fatal-error
   • Opraveno používání filteru - Nyní se netváří povinně.
   • Settery se dají řetězit.
 • 1.1.3 Verze 1.1.3

  Drobné úpravy, oprava komapatibility s Nette 2.4.

 • 1.1.2 Verze 1.1.2

  • Při vypsání chybové hlášky k souboru se negeneruje zbytečné <br>.
  • Soubor lze smazat a přejmenovat až po úspěšném nahrání na server.
  • Pokud soubor nemá koncovku, není propsán celý jeho název do pole s koncovkou.
 • 1.1.1 Verze 1.1.1

  Oprava nefunkčního filtrování souborů.

 • 1.1.0 Verze 1.1.0

  • Možnost přejmenování souborů.
  • Možnost omezit nahrávané typy souborů.
  • Úpravy v rozhraní.
  • Tokenizace upload controlu.
   • Zabrání, aby se ke zpracování dostaly soubory, které byly vybrány k uploadu, ale formulář nebyl odeslán.
 • 1.0.1 Verze 1.0.1

  • Oprava Issue #1
  • Přesun functions.js a style.css na správné místo do adřesáře fileupload.
 • 1.0.0 Verze 1.0.0

Is this addon outdated? Did you find an issue? Please report it.

Componette Componette admin@componette.com