Statistics
964
2
0
78d
Badges

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License

SkautisNette

Rozšíření pro Nette integrující PHP knihovnu pro připojení ke SkautISu.

Požadavky

Nette Framework verze 2.1 nebo vyšší. Detaily v composer.json.

Instalace

Nainstalujte balíček přes composer composer require skautis/nette:2.0.*, zaregistrujte a nastavte rozšíření (extension) v konfiguračním souboru.

Ukázka minimální konfigurace:

extensions:
    skautis: Skautis\Nette\SkautisExtension

skautis:
    applicationId : abcd-...-abcd # AppId přidělené administrátorem skautISu

Návod na použití

Podrobný přehled použití tohoto rozšíření v dokumentaci.

Dokumentaci samotné knihovny najdete na https://github.com/skaut/Skautis.

  • v2.0.1 2.0.1

    Bugfix: Opravena chyba způsobující, že se profiler zapínal i na produkci, pokud nebyl explicitně v konfiguraci vypnut.

  • v2.0.0 2.0.0

    První stable release rozšíření pro Nette integrující knihovnu pro připojení ke SautISu.

Is this addon outdated? Did you find an issue? Please report it.

Componette Componette admin@componette.com