Statistics
6970
33
2
16d
Badges
Dependencies

Build Status

Starší verze 2

Instalace

Composer:

composer require webchemistry/images

config:

extensions:
  images: WebChemistry\Images\DI\ImagesExtension

Konfigurace

local: ## Nastavení pro lokalni uloziste
  enable: yes
  defaultImage: null
  wwwDir: %wwwDir%
  assetsDir: assets
  modifiers: []
  aliases: []
cloudinary:
  enable: yes
  config:
   apiKey: null
   apiSecret: null
   cloudName: null
   secure: no
  aliases: []
s3:
  enable: yes
  defaultImage: null
  namespaceBC: no # Back Compatibility. Pokud je nastaveno na TRUE, soubory budou hledány také bez prefixu `/original/`
  config:
    bucket: 'Your-Bucket'
    version: 'latest'
    region: 'eu-west-1'
    credentials:
     key: 'AWS_KEY'
     secret: 'AWS_SECRET'
  aliases: []
default: local ## Výchozí uložiště [cloudinary, local, s3]

Tvorba aliasů

Aliasy umožnují snadnou modifikací obrazků

Použití jednoho modifieru

local:
  aliases:
   myAlias: "resize:12,50"

Více modifierů

local:
  aliases:
   myAlias: "resize:12,50,exact|sharpen"

Použití polí

cloudinary:
  aliases:
   myAlias: "border:[width: 4, color: #553311]"

Použití proměnných

local:
  aliases:
   resizeExact: "resize:$1,$2,exact"
   resize: "resize:$1,$2,$3"
   resizeSquare: "resize:$1,$1,exact"

Vlastní modifiery

V konfiguraci stačí zaregistrovat loader

local:
  modifiers:
   - ModifiersLoader

vytvořit třídu a přidávat modifiery

class ModifiersLoader implements WebChemistry\Images\Modifiers\ILoader {
  
  public function load(WebChemistry\Images\Modifiers\ModifierContainer $modifierContainer) {
    $modifierContainer->addModifiers('custom', function (Nette\Utils\Image $image, $param) {
      // zpracovani obrazku $image
    });
  }

}

a použití

local:
  aliases:
   custom: "custom:param1"

Ukladaní obrázků

$upload - Instance Nette\Utils\Upload $location - Cesta obrázku uložená v řetězci $storage - Instance WebChemistry\Images\IImageStorage

Nette upload

// vytvorime zdroj pro obrazek
$resource = $storage->createUploadResource($upload);
// nebo z cesty
$resource = $storage->createLocalResource($location);

// pridame namespace
$resource->setNamespace('namespace');

// ulozime
$result = $storage->save($resource);

// zobrazime url adresu
echo $storage->link($result);

Před nahráním obrázku ho můžeme upravit

$resource->setAlias("custom");

// Kombinace více aliasů
$resource->setAliases(["custom", "custom2"]);

$id = $resource->getId(); // Ziskání id
// nebo
$id = (string) $resource;

Obrázek se uloží v namespace/original/obrazek.jpg

Získávání obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);

$link = $storage->link($resource);

Kopírování obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);
$dest = $storage->createResource("namespace/obrazek.jpg"); 

// Muzeme zmodifikovat
$dest->setAlias("custom");

$storage->copy($resource, $dest);

Zkopíruje se jen originální obrázek a v případně se zmodifikuje.

Přesouvání obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);
$dest = $storage->createResource("namespace/obrazek.jpg"); 

// Muzeme zmodifikovat
$dest->setAlias("custom");

$storage->move($resource, $dest);

Odstranění obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);

$storage->delete($id);

Odstraní se jak originální obrázek, tak i jeho modifikace.

Modifikace obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

 1. Uložením
$resource = $storage->createResource($id);
$resource->setAlias("custom");
$storage->save($resource);

Uloží se do namespace/custom/obrazek.jpg

 1. Získáním adresy
$resource = $storage->createResource($id);
$resource->setAlias("custom");
echo $storage->link($resource);

Uloží se do namespace/custom/obrazek.jpg

Šablony

Zobrazení obrázku

{img 'image.jpg'}
<img n:img="'image.jpg'">

Zobrazení s použitím modifikátorů obrázků

{img 'image.jpg', custom}
<img n:img="'image.jpg', custom">

{* Kombinace dvou aliasů *}
{img image.jpg, custom, custom1}

{* Použití proměnných v aliasu *}
{img $resource, customVariables(15,15,exact)}

Formuláře

Automatickou registraci provede extenze. S touto komponentou odpadá povinnost vytvoření třídy pro obrázek.

$form->addImageUpload('image', 'Obrazek')
  ->setRequired()
  ->setNamespace('namespace');

$form->onSuccess[] = function ($form, array $values) use ($storage) {
  $storage->save($values['image']);
};  

Doctrine typ

Automatickou registraci provede extenze. Položku pro obrázek lze vytvořit přes anotaci typ image:

class Entity {
  
  /**
   * @ORM\Column(type="image")
   */
  protected $image;

}

nullable=true změna obrázku z povinného na nepovinný

Uložení nového obrázku, bere jen instaci IFileStorage nebo NULL v případě nastaveného nullable v anotaci Column

$form->onSuccess[] = function ($form, $values) {
  $en = new Entity();
  $en->image = $this->storage->save($values->image);
  
  $this->em->persist($en);
  $this->em->flush();
};

Získání obrázku

$en = $this->em->getRepository(Entity::class)->find(1);
if ($en->image !== NULL) { // V pripade nullable
  $link = $this->storage->link($en->image);
}

Is this addon outdated? Did you find an issue? Please report it.

Componette Componette admin@componette.com